25 10 62

        วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 โดยมีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม