21 10 62

             วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอัยยิการาม เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาวิชาการซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและการรายงานผลการแข่งขัน