8 10 62

              วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ทั้งนี้มีการมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดบริษัทสร้างการดี และการประกวดในโครงการโรงเรียนสุจริต จากนั้นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบัดดี้ปลูก ดูแลต้นไม้และประสานงานราชการ