2 10 62

          วันที่ 2 ตุลาคม  2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายประกอบ ชินานุปกรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ ผอ.โรงเรียนเจริญดีวิทยา และว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติของนายธนณัฐ  ศิระวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดอัยยิการามและนางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผอ.โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงมณี