1 10 62

             วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายธัญวิทย์ กล่ำพลบ ผอ.โรงเรียนเจริญดีวิทยา นายประกอบ ชินานุปกรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ และว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารโรงเรียนวัดนาบุญ โรงเรียนวัดขุมแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม และโรงเรียนวัดสระบัว