26 9 62 2

             วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต 2 เป็นประธานรับมอบจักยานจากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 และได้ส่งมอบรถจักรยานให้กับโรงเรียน 6 โรงเรียนๆ ละ 10 คัน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป