26 9 62 1

             วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ของน.ส.เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงแก้ว น.ส.บุญเรียม จันทวรนันทวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม และน.ส.พิมพ์วิสาข์ สารประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญบุญ