พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 147

4 9 62

           วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางพวงเพชร แสงส่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิศษ พร้อมกับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ ทั้งนี้ นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้รับโล่ดังกล่าวด้วย