3 9 62

         วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางพวงเพชร แสงส่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้แต่ละสพท.ไปดำเนินงาน รวมถึงการสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามจากผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน