29 8 62

           วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ จัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน ให้กับครอบครัวที่ขอจัดการศึกษาจากสพป.ปทุมธานี เขต 2