22 8 62

           วันที่  22  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ นำผอ.สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผอ.สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2) ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ อ.ธัญบุรี โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานของสพฐ.