20 8 62

                 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็น กรณียกเลิกชั้น ม.ต้น โรงเรียนจตุพิธวราวาส” ณ โรงเรียนจตุพิธวราวาส อ.หนองเสือ ซึ่งกลุ่มนโยบาย จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี ยกเลิกชั้น ม.ต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และจะนำผลเสนอสพฐ.ต่อไป