16 8 62

            วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนวัดเขียนเขต ร่วมต้อนรับนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาติดตามผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย