พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 274

7 8 61 1

             วันที่ 7 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยมีครูที่ทำหน้าที่งานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจในการวัดความถนัดด้านอาชีพของนักเรียนเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน เวลา 10.00 น. เปิดค่ายยุวชน คนคุณธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา ณ วัดทศทิศ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้เกิดกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 ในกลุ่มเครือข่ายพลังครูพัฒนา