พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 196

6 8 61 1

          วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ทั้งนี้ อบจ.ปทุมธานี  ร่วมประชุมชี้แจงกรณีการของบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา