พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 136

2 8 62 2

           วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี  เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เข้าประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สังกัดสพม. เขต 3