พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 216

31 7 62 2

               วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ และโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง อ.ลำลูกกา เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย