พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 145

30 7 62

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานงานเปิดบ้านวิชาการ “รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ตามกระบวนการ PLC ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง