25 7 62

               วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 42 คน  ณ  ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2