9 7 62

              วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าแถว เคารพธงชาติ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ  และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมของไทย