5 7 62 2

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับและบรรยายแนวทางในการเตรียมรับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2562