3 7 62 1

              วันที่ 3 กรกฎาคม  2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และได้เยี่ยมชมให้กำลังใจครูและบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ที่มาจัดนิทรรศการ “ สพป.ปทุมธานี เขต 2 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ซึ่ง สพฐ. มอบหมายให้มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้ง นี้