2 7 62

             วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ลูกเสือ ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ และประชาชนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต