1 7 62

            วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามโรงเรียนวัดสุวรรณ