30 6 62

         วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน กลุ่มพลังครูพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณ ซึ่งกลุ่มพลังครูพัฒนาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ