26 6 62

            วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจ้งความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของสพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2    1