24 6 62 1

              วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งติดตามการทดสอบการอ่านและเขียนของนักเรียน