20 6 62 1

               วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสพท.ตามมาตรฐานสพท. พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2  123