19 6 62 3

              วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกตุประภา โรงเรียนวัดคลองชัน และโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาท อ.ลำลูกกา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและนักเรียน รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสพป.ปทุมธานี เขต 2 สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ