19 6 62 2

               วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Filing) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 68 คน สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายรัฐภูมิ  นุชนาคา  พนักงานราชการ สพป ปทุมธานี  เขต 1 เป็นวิทยากร