19 6 62 1

                 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากสพฐ.