10 7 62

           วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนของโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม อ.ลำลูกกา เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลต่อไป