30 5 62 2

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายวิรุฬห์  แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจง “การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562” จากสพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2