27 5 62 4

             วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมพบกันหน้าเสาธงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน