23 5 62

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 69 คน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อแนะนำแนวทางในการทำงาน นโยบายในการดำเนินงานของสพป.ปทุมธานี เขต 2