22 5 62

                วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญจากสพฐ.