พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 178

21 5 62

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และได้มอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด