20 5 62
           สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและนักเรียนที่สอบ NT ด้านการคิดคำนวณได้ 100 คะแนนเต็ม