18 9 63 12

        วันที่ 18 กันยายน 2563  นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในงานกษิณานุสรณ์ อ.หนองเสือ ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนในอำเภอหนองเสือร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน

18 9 63 11

          วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นการขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น เร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด

17 9 63 11

         วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ร้อยดวงใจ มุทิตา อยู่ประชาคารวะ” งานเกษียณอายุราชการ นายไพรัช แจ้งเจริญ ผอ.โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ จากนั้นเวลา 12.00 น. ร่วมงาน “มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์” งานเกษียณอายุราชการ นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง นางผการัตน์  จันทร์รุ่งเรือง นายสมนึก สร้อยระย้า และนางเปรมฤดี พรมเสน ณ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

17 9 63 12

           วันที่ 17 กันยายน  2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ.ความปลอดภัยมั่งคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แนวคำดี จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2

16 9 63 12

            วันที่ 16 กันยายน  2563 นายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้กับนักเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน จำนวน  100 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวม 250,000 บาท ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2