18B0A640 C3D7 4069 B62E 65B6262DF9F9

       วันที่ 26 พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมฯ

 

42EAA0A5 E8F2 4382 8AB7 D5E232FE4233

      วันที่ 26 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

25 11 63 12

         วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีครองราชย์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ของสพป.ปทุมธานี เขต 2

25 11 63 13

          วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศฯ

25 11 63 11

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี