ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้  (เอกสารแนบ)