ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

        ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ