แก้ไขคำสั่งการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ณ วันที่ 1 กพ.61

คำสั่ง 14   แก้ไขล่าสุด  30-1-61  <<<เอกสารแนบ>>>

คำสั่ง 15   แก้ไขล่าสุดคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  <<<เอกสารแนบ>>>

คำสั่ง 20   แก้ไขล่าสุด ครูพานร.ไปสอบ ล่าสุด 31-1-61  <<<เอกสารแนบ>>>

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ค่าพาหนะ ครูพานักเรียน สัญญายืมเงิน  <<<เอกสารแนบ>>>

2. บัญชีลงเวลา   <<<เอกสารแนบ>>>

3.บันทึกข้อความศูนย์ประสาน 3  <<<เอกสารแนบ>>>

4 เอกสารประกอบการส่งหลักฐาน  <<<เอกสารแนบ>>>