ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562 วิชาเอก ภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

>>> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน <<<