ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประจำปีงบประมาณ 2562 วิชาเอก ภาษาไทยหรือเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

<<<รายละเอียด>>>>>> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน <<<