โรงเรียนวัดแสงสรรค์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน

(รายละเอียด)