ประกาศโรงเรียนวัดนาบุญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ / ๔๙ และปรับปรุงอาคารเรียน สปช. ๑๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้าง (คลิก)

เอกสารประกวดราคาจ้าง (คลิก)