พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 548

ประกาศโรงเรียนวัดศรีสโมสร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ /49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  (คลิก)
เอกสารประกวดราคา  (คลิก)