พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 308

ประกาศโรงเรียนวัดนาบุญ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อคอมฯ (คลิก)
เอกสารประกวดราคาซื้อคอมฯ (คลิก)