โรงเรียนธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา   ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโครงการพิเศษ 1 อัตรา และนักการภารโรง 3 อัตราIMAGE0019