พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 1139

ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประจำปีงบประมาณ 2561 วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

<<<รายละเอียด>>>